Velkommen! Welcome! Välkomna!

Bevisstgjører, livsveileder og strikkekunstner

Jeg er bevisstgjører, livsveileder og strikkekunstner.

 

Via sterk intuisjon, klarviten, mitt samiske arv, tarotkort og astrologi er jeg et redskap for at du skal bli klar over hvor du er på vei utifra nåets situasjon. Jeg ser hvem du er og bruker spirituell astrologi for å se hvorfor din sjel kom til jorden.

 

Jeg skriver magiske eventyr om deg og ditt liv utifra ditt fødselstidspunkt.

 

Som strikkekunstner strikker jeg utifra liv og lyst - og på bestilling. Du finner eksempler på mitt arbeid under Strikkeprodukter.

Awarenessworker, lifecoach and knittingartist

By my strong intuition, "knowing", my sami heritage, tarot and astrology I am the channel to help you on your way by starting in the Moment/Now. I can se who you are and use astrology to tell why your soul decided to take place here on earth.

As a knittingartist I knit what I feel for - or by order from customers. You find examples of what I have knitted under "strikkerprodukter".

Medvetenhetsarbetare, livsvägledare och stickkonstnär.

Jag är medvetenhetsarbetare, livsvägledare och stickkonstnär.

Genom stark intuition, att bare "veta", mitt samiska arv, tarot och astrologi är jag ett redskap till att hjälpa dig se vem du är var jag alltid startar med här och nu. Från det ser jag var du är på väg. Jag ser vem du är och andvänder astrologin till att se varför din själ kom til jorden.

Jag skriver magiska äventyr om dig och ditt liv från födelsetidspunktet.

Som stickkonstnär stickar jag utifrån känsla och lust - och på beställning. Du hittar exempel på mitt jobb under "strikkeprodukter".